11 Σεπ 2008

Αναπνοές – Pranayama

-->

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αναπνοής. Η σωστή αναπνοή καλυτερεύει σε βάθος ολόκληρη τη φυσική και νοητική μας κατάσταση. Η αναπνοή είναι άρρηκτα δεμένη με την κατάσταση της υγείας και η λανθασμένη αναπνοή (οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναπνέουν σωστά) συχνά αντανακλά ποίκιλες διαταραχές της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Η αναπνοή είναι πιθανόν η μόνη φυσιολογική διαδικασία που μπορεί να γίνει είτε ηθελημένα είτε άθελά μας. Κάποιος μπορεί να αναπνέει με επίγνωση και συνειδητό έλεγχο της διαδικασίας αφού ασκηθεί με ασκήσεις που δίνει η γιόγκα.
-->

Είναι εκπληκτικό ότι οι ασκήσεις της γιόγκα διευρύνουν τις κυψελίδες των πνευμόνων όπου ο καθημερινός άνθρωπος δεν έχει ποτέ χρησιμοποιήσει ή ελέγξει τη διαδικασία της αναπνοής, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιεί τις περισσότερες κυψελίδες των πνευμόνων.